Polityka prywatności

Definicje

Administrator – Stada Pharm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000055428, NIP: 6442902240, o kapitale zakładowym w wysokości 1.054.000,00 zł.

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.lactostad.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.

§1. Wstęp

 1. Celem niniejszej Polityki jest przejrzyste przekazanie Użytkownikowi informacji dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu, a także sposobu ochrony tych danych.
 2. Niniejsza Polityka ma zastosowanie wyłącznie do Serwisu dostępnego pod adresem: https://www.lactostad.pl co oznacza, że nie dotyczy ona innych witryn internetowych należących czy zarządzanych przez Administratora.
 3. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności w niniejszym serwisie można kierować na adres: iod.pl@stada.com.

§2. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

§3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie

Korzystanie z Serwisu

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:
  ◦ w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  ◦ w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Kontakt

 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim za pośrednictwem podanego w zakładce „kontakt” adresu e-mail. Skorzystanie z przyjętej formy kontaktu wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie wszelkich danych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi nadawcy wiadomości – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora jakim jest obsługa przychodzących zapytań, tj. art. 6 ust. 1 lat. f RODO)

Gdzie kupić produkt

 1. W Serwisie znajdują się odnośniki do stron internetowych, za pomocą których Użytkownik może zamówić lub zamówić produkt opisywany w Serwisie.
 2. Po kliknięciu w odnośnik Użytkownik jest przekierowywany na stronę podmiotu trzeciego niezależną od Serwisu, której właścicielem i administratorem danych osobowych jest ten podmiot trzeci.
 3. Administrator zaleca zapoznanie się z politykami prywatności stron podmiotów trzecich:
  Ceneo
  KtoMaLekGdziePoLek

§4. Pliki cookie

Do czego służą Pliki cookie?

 1. Wykorzystujemy Pliki cookie, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić korzystanie z niego.
 2. Używamy również Plików cookie w celach marketingowych i analitycznych – jednak wyłącznie gdy Użytkownik wyraził na to zgodę przy pierwszym wejściu do serwisu lub w późniejszym czasie poprzez zmianę ustawień Plików cookie.

Jakie rodzaje Plików cookie są wykorzystywane w Serwisie?

1. Stosowane w Serwisie Pliki cookie dzielą się na następujące kategorie:

RODZAJOPIS
Niezbędne Pliki cookieTe Pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu.
Opcjonalne Pliki cookieZ tych Plików cookie Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to Pliki cookie:
• funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach Serwisu;
• analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność Serwisu.
 

Czy w serwisie są wykorzystywane Pliki cookie podmiotów trzecich?

 1. Wykorzystujemy Pliki cookie pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich. Są to dostawcy usług analitycznych. Więcej informacji znajduje się w poniższej tabeli:
PODMIOT TRZECIOPIS
Google LLCW ramach Serwisu wykorzystujemy usługę analityczną – Google Analytics, która stosuje Pliki cookie w celu analizy liczby Użytkowników odwiedzających Serwis.
Więcej informacji na temat Google Analytics znajduje się w polityce prywatności Google – https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl#zippy=
Google Ireland LimitedW ramach Serwisu wykorzystujemy usługę tłumaczeniową – Google Translate, które stosuje pliki cookie w celu przygotowania tłumaczenia strony na wybrany przez Użytkownika język. Pliki cookie są instalowane na urządzeniu Użytkownika wyłącznie w przypadku tłumaczenia Serwisu na innych język przy użyciu Google Translate.
Więcej informacji na temat Google Analytics znajduje się w polityce prywatności Google – https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl#zippy=
Google Ireland LimitedW ramach Serwisu wykorzystujemy usługę YouTube Video dzięki której możemy udostępnić Użytkownikom filmy umieszczone w serwisie YouTube. Pliki cookie są instalowane na urządzeniu Użytkownika wyłącznie w przypadku korzystania z materiałów video. 
Więcej informacji na temat usługi dostarczanej przez YouTube Video znajduje się w Polityce prywatności YouTube apps: https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=en
Meta Platforms Ireland Ltd.Aby zapewnić Użytkownikowi możliwość udostępniania treści zamieszczonych w Serwisie, w mediach społecznościowych stosujemy pliki cookie dostarczane przez dostawcę Facebooka. 
Więcej informacji na temat usługi dostarczanej przez Facebooka znajduje się w Polityce prywatności Meta: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0
 

Jak można zmienić ustawienia w zakresie Plików cookie?

 1. W Serwisie stosowana jest platforma zarządzania zgodami (CMP), która ułatwia Użytkownikom zarządzanie preferencjami dotyczącymi Plików cookie.
 2. CMP udostępnia Użytkownikowi następujące funkcjonalności:
  ◦ uzyskanie szczegółowych informacji o wykorzystywanych w Serwisie Plikach cookie;
  ◦ wyrażanie i wycofywanie zgody na wykorzystywanie opcjonalnych Plików cookie;
  ◦ zarządzanie wcześniejszymi ustawieniami Plików cookie.
 3. CMP uruchamia się przy pierwszym wejściu na stronę. Użytkownik może ją także uruchomić poprzez:
  ◦ kliknięcie w symbol przedstawiający odciska palca widoczny w Serwisie;
  ◦ uruchomienie przeglądarki w trybie incognito;
  ◦ usunięcie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki i ponowne wczytanie strony.

Zmiana ustawień Plików cookie z poziomu przeglądarki

 1. Przeglądarka internetowa Użytkownika powinna zapewniać możliwość zmiany ustawień tak, aby odrzucić, usunąć lub zablokować określone Pliki cookie. Pod tymi linkami znajdują się odpowiednie informacje dla najbardziej popularnych przeglądarek:
  Microsoft Edge
  Microsoft Explorer
  Google Chrome
  Mozilla Firefox
  Opera
  Safari
 2. Pliki cookie oznaczone jako Niezbędne/Kluczowe są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, zmiana ustawień przeglądarki poprzez wyłączenie ich może sprawić, że niektóre usługi Serwisu nie będą działać prawidłowo.

§5. Wtyczki mediów społecznościowych

 1. W ramach funkcjonalności Serwisu, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do kanałów prowadzonych przez Administratora wykorzystujemy wtyczki mediów społecznościowych z sieci Facebook i Instagram.
 2. Wtyczki są oznaczone logiem każdego z wyżej wymienionych dostawców lub dodatkiem w zakresie przycisków „Lubię to” czy „Udostępnij”.
 3. Przy wykorzystywaniu wtyczek stosujemy mechanizm tzw. podwójnego kliknięcia, co oznacza, że podczas korzystania z Serwisu żadne dane nie są przekazywane dostawcy wtyczki. Dopiero w momencie kliknięcia w daną wtyczkę przez Użytkownika, dostawca wtyczki otrzymuje informacje o jej wywołaniu, zaś dane Użytkownika są przekazywane do dostawcy.
 4. Jeżeli nie chcesz aby twoje dane trafiły do dostawcy wtyczki – przed kliknięciem w wtyczkę wymarz Pliki cookie i wyloguj się z portali społecznościowych.
 5. Każdy dostawca wtyczki posiada własną politykę prywatności, z której treścią można zapoznać się wchodzą na strony poszczególnych dostawców. Administrator nie ma wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców wtyczek.
 6. Szczegółowe informacje na temat dostawców wtyczek możesz znaleźć po poniższymi linkami:
  Facebook
  Instagram

§6. Okres przetwarzania Danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi nie dłużej niż 12 miesięcy lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§7. Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych
 2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
 3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez adres email: pl@stada.com lub listownie na adres siedziby Administratora.
 4. Użytkownik może także złożyć skargę do Organu Nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Organem Nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8. Odbiorcy Danych osobowych

 1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu oraz dostawcom cookies, w przypadku udzielenia na to zgody.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§9. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG

 1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  ◦ współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych, lub
  ◦ stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, lub
  ◦ stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

§10. Bezpieczeństwo Danych osobowych

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
§11. Dane kontaktowe

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres email: iod.pl@stada.com lub listownie na adres siedziby administratora.

§12. Zmiany Polityki prywatności

 1. 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana w razie zmian w zakresie oferowanych Usług, stosowanych narzędzi, realizowanych procesów czy nowelizacji prawnych w zakresie w jakim dotyczą kwestii w niej zawartych.
 2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 02.01.2024

Kontakt:

logo_footer

STADA Pharm Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa

Informujemy, iż w związku z kontaktem z Nami w sprawach ogólnych – Administratorem Twoich danych osobowych jest Stada Pharm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zapytania skierowanego do Nas poprzez jedną w wyżej wskazany form kontaktu, a także w celach statystycznych i analitycznych. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce Prywatności

Tel.: +48 22 737 79 20

W przypadku kontaktu z
Nami w sprawie zgłoszenia działań niepożądanych informujemy, że –
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stada Pharm Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ulica Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa. Twoje
dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia, wykonanie
obowiązku prawnych związanych ze zgłoszeniem, a także w celach
statystycznych i analitycznych. Więcej informacji o przetwarzaniu
Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach znajdziesz TUTAJ.

Tel.: +48 22 737 79 20

© Wszystkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności   |   STADA/PL/2023/191